Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Primjena novih znanja i novih tehnologija, temeljni uslov za dostizanje konkurentnosti

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović otvorio Laboratoriju za kvalitet i bezbjednost hrane na UDG

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović otvorio Laboratoriju za kvalitet i bezbjednost hrane na UDG
Datum objave: 12.10.2017 12:55 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRRMPRR 

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović danas je zajedno sa rektorom Univerziteta Donja Gorica prof. dr Veselinom Vukotićem zvanično otvorio Laboratoriju za kvalitet i bezbjednost hrane na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju.

Laboratorija je opremljena uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja kroz MIDAS projekat, kao i kroz druge međunarodne projekte u kojima je učestvovala ova obrazovna ustanova. Biće korišćena za bazična i primjenjena istraživanja za potrebe studenata i naučno istraživačkog rada ovog fakulteta, otvorena za studente sa drugih fakulteta, kao i za laboratorijske analize za potrebe poljoprivrednih proizvođača i uopšte biznisa u Crnoj Gori.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Milutin Simović, u pozdravnom govoru tim povodom, kazao je da se danas na UDG obilježava još jedan zajednički korak u pravcu jačanja tehničkih kapaciteta za edukaciju studenata i istraživački rad, korak u pravcu jačanja konkurentnosti naše poljoprivrede i korak u pravcu jačanja zaštite zdravlja i jačanja zaštite interesa potrošača.

MPRRMPRR

On je posebno istakao zadovoljstvo što je u prilici da bude sa akademskom zajednicom, zajedno sa studentima i sa poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima. “Uvijek sam posebno cijenio i doživljavao trenutke provedene sa kreativnim i vrijednim ljudima. Ovaj ukupni ambijent i laboratorija koja će danas početi sa radom, podsjećaju me na dane koje sam i sam provodio u istraživanjima, sa istom željom za novim znanjima kakvu prepoznajem danas u očima ovih mladih ljudi”, kazao je Simović.

Simović je ocijenio da aktivna i partnerska saradnja sa akademskom zajednicom predstavlja najbolju garanciju napretka cijelog društva, zbog čega će Vlada i Ministarstvo nastaviti da unapređuju i jačaju tu saradnju, kroz ovakve i slične konkretne projekte u svim akademskim institucijama u Crnoj Gori.

Ovakva saradnja je, kako je naveo, posebno je značajna u uslovima sve dinamičnijeg razvoja i primjene novih tehnologija u svim oblastima, koju nosi sa sobom četvrta tehničko tehnološka revolucija, koju karakteriše spajanje tehnologija i zamagljivanje linija između fizičkih, digitalnih i bioloških sfera.

MPRRMPRR

“Ovo su teme od najvećeg značaja upravo za mlade ljude. Vi ste ti koji ćete biti nosioci novih znanja i primjene novih tehnologija, kao uslova za ostvarivanje konkurentnosti u svim oblastima. Obaveza svih nas je da obezbijedimo optimalno mogući brzi transfer tih znanja prema proizvođačima, koji u tome trebaju da prepoznaju svoj interes i da budu otvoreni i spremni za njihovu primjenu”, kazao je Simović.

Prema njegovim riječima, upravo poljoprivredna proizvodnja danas, kao nikada do sada, zahtijeva primjenu novih znanja i novih tehnologija, kao temeljnih uslova za dostizanje konkurentnosti, što je trend koji će se još intenzivnije nastaviti, a posebno imajući u vidu brojne izazove koje je potrebno prevazići u dostizanju konkurentnosti, pogotovo na tržištu hrane.

“Sve ovo samo dodatno potvrđuje značaj novih znanja i novih tehnologija u savremenoj poljoprivredi. Sve ovo dodatno i traži savremene laboratorije sa najmodernijom opremom, sa obučenim osobljem i traži laboratorije koje su akreditovane po najzahtjevnijim standardima. Proizvodi provjereni u takvim laboratorijama imaju svoju dodatnu vrijednost, imaju svoju garanciju kvaliteta i bezbjednosti i imaju mogućnost plasmana na regionalna i šira tržišta”, kazao je Simović.

Simović je na partnerstvo pozvao sve koji su uključeni u ove procese. “Neka svako uradi svoj dio posla: i profesori i studenti i laboranti i poljoprivredni proizvođači i prerađivači i nadležne državne institucije koje treba da obezbijede potrebne pretpostavke i zakonodavne i finansijske.Siguran sam da ćete svi vi vašim posvećenim odnosom pronalaziti odgovore na sve ove i buduće izazove, a u tome ćete imati podršku Vlade i Ministarstva”, poručio je potpredsjednik Vlade I ministar poljoprivrede I ruralnog razvoja Milutin Simović.

Rektor Univerziteta Donja Gorica prof. dr Veselin Vukotić izrazio je zadovoljstvo što su na otvaranju laboratorije bili i menadžeri, vlasnici, predstavnici crnogorskog biznisa. "Upravo u toj vezi akademske zajednice sa jedne strane i preduzetničkog biznisa sa druge strane, leži i velika energija obostranog razvoja. Jedni bez drugih, posebno u dužem roku i u kontekstu globalne konkurencije brzo možemo doživjeti sudbinu zaostajanja u razvoju", ocijenio je Vukotić.

Profesor Vukotić je podsjetio da se na UDG razvija jedan nov model studija. „Model prije svega podoban za buđenje i motivisanje jedne nove generacije, generacije koja je različita od prethodnih jer je stasala i stasava uz modernu tehnologiju i koja traži nešto različito od onog klasičnog. Od prvog časa mi ih pripremamo za polaganje ispita kod njihovog najstrožijeg profesora Život“, kazao je Vukotić.

On je dodao i da na UDG, istovrmeno, pripremaju mlade ljude i za globalno tržište, zbog čega ta obrazovna ustanova, između ostalog, ulaže u međnarodnu saradnju, a kao rezultat ima saradnju sa oko 100 univerziteta i međunarodnih organizacija. „Svjesni smo da ako nijesmo globalno umreženi – teško se može izdržati sve jača konkurencija u oblasti obrazovanja“, poručio je Vukotić.

On je posebno naglasio važnost saradnje UDG sa biznisom, kroz razne modele i programe te saradnje, a u cilju uvođenja prakse i životnih pitanja u nastavu.

MPRRMPRR

Navodeći da u samoj nastavi na UDG postoji više različitih laboratorija, Vukotić je kazao da se danas otvara jednu od najsavremenijih u regionu - Laboratorija za kvalitet i bezbjednost hrane, koju, kako je kazao, nije bilo lako izgraditi, opremiti i kadrovski osposobiti. „O značaju te laboratorije ne želim da govorim. Zahvaljujući dobijanju granta za institucionalno unapređenje kroz Heric projekte koje smo radili, kao i velikoj pomoći Ministarstva poljoprivrede, ali i upornosti neoliko naših profesora, danas otvaramo ovu Laboratoriju“, kazao je profesor Vukotić, koji se ujedno zahvalio i Centru za ekotoksikološka ispitivanja i Institutu za javno zdravlje koji su omogućili studentima UDG da do sada kod njih obavljaju praksu.

Prisutne na svečanosti povodom otvaranja laboratorije pozdravila je i dekanica Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju prof. dr Vesna Maraš. Govoreći o misiji i nastavnom programu fakulteta, Maraš je, između ostalog, kazala da je otvaranje laboratorije još  jedan od pokazatelja da taj fakultet ima dovoljno znanja i motiva za nove nastavno-naučne aktivnosti  koje će biti u funkciji izgradnje moderne visokoškolske institucije. “Ali i edukovanja referentnih stručnjaka koji će stečeno znanje direktno ugrađivati u napredak nauke, privrede i ekonomije, te snažnije otvoriti nove perspektive crnogorskog društva, uvodeći ga u razvijeni i moderni svijet”, kazala je Maraš.


PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja