Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Potpredsjednik Vlade Milutin Simović i regionalna direktorica UNDP Mirjana Špoljarić Eger otvorili konferenciju „Zeleni dani 2019.“

Potpredsjednik Vlade Milutin Simović i regionalna direktorica UNDP Mirjana Špoljarić Eger otvorili konferenciju „Zeleni dani 2019.“
Datum objave: 05.06.2019 14:26 | Autor: KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE

Ispis Štampaj stranicu


Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem mr Milutin Simović sastao se danas sa pomoćnicom generalnog sekretara UN gospođom Mirjanom Špoljarić Eger. Nakon bilateralnog susreta potpredsjednik Simović i gospođa Špoljarić Egger su govorili na otvaranju konferencije „Zeleni dani 2019“ - Ostvarivanje potencijala za zeleni rast, koja će se u organizaciji UNDP, Vlade Crne Gore i Privredne komore održati danas i sjutra u hotelu Hilton u Podgorici.

Potpredsjednik Simović je zahvalio gospođi Špoljarić Egger na dolasku u Crnu Goru i prihvatanju učešća na konferenciji »Zeleni dani 2019«. Istakao je da njeno učešće ovu konferenciju već u svom prvom izdanju potvrđuje kao veoma respektabilnu i značajnu, ne samo u okviru Crne Gore već i šire.

Potpredsjednik je istakao da je Vlada Crne Gore razumjela potrebu za održavanjem konferencije na ovu temu, i to u godini u kojoj je Crna Gora u pregovorima sa EU otvorila poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promjene, i u godinama u kojim je Vlada odlučna u realizovanju značajnih iskoraka u ekonomskom i ukupnom društvenom razvoju. „U vezi sa tim“, dodao je Simović „posebno nam je značajna glavna tema konferencije – Ostvarivanje potencijala za zeleni rast“.

Simović je kazao da Vlada Crne Gore organizacijom ove konferencije želi podići nivo razumijevanja koncepta zelenog rasta u kontekstu održivog rasta i razvoja.

„Uvjereni smo da će konferencija, kako je i planirano, doprinijeti isticanju značaja zelene ekonomije za integraciju ekonomskih i ekoloških politika, na način koji otvara mogućnosti za nove izvore ekonomskog rasta“, kazao je Simović i zahvalio gospođi Špoljarić Egger na snažnoj podršci koju kancelarija UNDP u Crnoj Gori pruža na nacionalnom nivou, uz visok intenzitet i dinamiku zajedničkih aktivnosti, i stepen realizacije planiranih projekata i strateški orijentisanih programa koji u potpunosti prate razvojne potrebe Crne Gore.

Potpredsjednik Vlade je konstatovao da Vlada Crne Gore i UNDP veoma uspješno sarađuju na planu implementacije politika održivog razvoja. Potpredsjednik je prenio želju za nastavkom saradnje u sprovođenju daljih aktivnosti za integrisanje ciljeva održivog razvoja (SDG) u programe i politike na nacionalnom nivou, i dostizanje konkretnih ciljeva u kontekstu ispunjavanja obaveza na planu EU integracija.

Govoreći na otvaranju konferencije „Zeleni dani 2019“, potpredsjednik Simović je zahvalio UNDP-u i koordinacionom odboru konferencije na uloženom trudu u prethodnim mjesecima, kreiranju kvalitetnog programa i odabiru tema na koje će govoriti eminentni stručnjaci iz svijeta održivog razvoja, ekonomije, politike, bankarstva, privrede, medija, nevladinog sektora, itd.

Simović je posebno istakao da je ohrabren činjenicom da je „rast“ riječ koja se najčešće ponavlja u vezi sa ovom konferencijom. „Moramo da rastemo, i to moramo da rastemo održivo i zeleno!“ kazao je Simović i dodao da „želimo da skrenemo pažnju najšire javnosti na značaj i potrebu očuvanja zdrave životne sredine kao i dostizanja strateškog cilja za održivom valorizacijom prirodnih dobara, koji će omogućiti usklađen rast naše ekonomije.“

Potpredsjednik je istakao da konferencija „Zeleni dani 2019“ i u naslovu sugeriše šta je glavni zadatak – ostvarivanje potencijala zelenog rasta! „Ostvarivanje potencijala, a ne njihovo konzerviranje, i ostvarivanje rasta – održivog, zelenog rasta. Za to su nam potrebna nova znanja i vještine, a prije svega odlučnost. I zato smo danas ovdje“, naglasio je Simović. 

Potpredsjednik Vlade je učesnike konferencije informisao da je Vlada Crne Gore, polazeći od osnovnih postulata zelene ekonomije, a na osnovu karakteristika crnogorske ekonomije i prirodnih predispozicija, identifikovala oblasti koje su u fokusu pažnje. To su: istraživanje i razvoj, turizam, obnovljivi izvori energije, poljoprivreda i ruralni razvoj, socijalna sigurnost, razvoj sveukupnih kapaciteta i dr. „Za svaku od oblasti definisani su ciljevi, mjere, aktivnosti i budžeti potrebni za njihovo ostvarenje“, kazao je Simović i dodao da je procijenjeno da u ovim sektorima postoji značajan potencijal za brzo prelaženje na zelene politike i prakse, i podsticanje održivog razvoja zemlje.

Na kraju svog obraćanja potpredsjednik Vlade poručio je da ne smijemo više imati samo zelene dane, već moramo imati zeleni i prosperitetan život.

Pomoćnica generalnog sekretara UN, Mirjana Špoljarić Eger je pohvalila Crnu Goru za usvajanje vizije zelene ekonomije u Nacionalnoj strategiji održivog razvoja. Istakla je da ulaganja Crne Gore u obnovljivu energiju i energetsku efikasnost već predvode važnu ekonomsku tranziciju. „UNDP je ponosan što podržava Vladu Crne Gore u ovim naporima“, kazala je Špoljarić Eger.

U svom obraćanju na otvaranju konferencije, pomoćnica generalnog sekretara UN je istakla da bi uz prave politike, prelazak na zeleniju ekonomiju mogao generisati 24 miliona novih radnih mjesta u energetskom sektoru, do 2030. godine na globalnom nivou.

„Vlade i kreatori politika moraju prvo definisati jasnu i inkluzivnu viziju zelene ekonomije i rasta u svim sektorima - bilo da se radi o saobraćaju, energetici, poljoprivredi ili turizmu - tako da vremenom zeleno umjesto smeđeg postane norma“ pozvala je Špoljarić Eger.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, gospođa Daniela Gašparikova je kazala da je pružanje podrške zelenoj transformaciji crnogorske ekonomije kako bi se ona odvijala na pravovremen, predvidljiv i kontrolisan način, jedan od ključnih ciljeva UNDP-a. Gašparikova je pozdravila nedavno uspostavljanje Eko-fonda u Crnoj Gori koji će povećati domaće resurse za podršku niskokarbonskog razvoja zemlje. Istakla je da je današnji događaj polazna tačka za ostvarivanje vizije Crne Gore o zelenoj ekonomiji i održivosti. „Treba imati na umu jednu stvar: naša je dužnost da danas djelujemo radi dobrobiti budućih generacija Crne Gore“ kazala je Gašparikova.

KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE