Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Intervju potpredsjednika Vlade i ministra za informaciono društvo, prof. dr Vujice Lazovića, dnevnom listu “Pobjeda”

Intervju potpredsjednika Vlade i ministra za informaciono društvo, prof. dr Vujice Lazovića, dnevnom listu “Pobjeda”
Datum objave: 23.02.2012 09:58 | Autor: MIDT

Ispis Štampaj stranicu


Crna Gora već je prepoznata kao vodeća zemlja u regionu po pitanju ispunjavanja ciljeva na putu razvoja infomacionog društva. Zato sam siguran da će jedno od prvih poglavlja koje ćemo zatvoriti na putu ulaska u Evropsku uniju biti poglavlje 10 – Informaciono društvo i mediji – kazao je za "Pobjedu" prof.dr Vujica Lazović.

Prema njegovim riječima, na putu ulaska u EU informaciono-komunikacione tehnologije su jedan od bitnih faktora.

- Promjene u IT sferi su po brzini analogne onima koje se dešavaju u krajnje dinamičnom procesu kakav su evropske integracije. Nije lako uhvatiti korak sa zemljama Zapadne Evrope, stoga je važno imati dobro pripremljen teren kako bi se realizovale obaveze i implementirali zakoni na putu razvoja informacionog društva. Upitnik Evropske komisije bio je odlična prilika da vidimo gdje smo.

U okviru poglavlja 10, odgovorili smo na široku lepezu pitanja. Pored čitavog seta zakona koje smo usvojili, intenzivno radimo na planiranju, pripremi i usvajanju novih, kao i na modifikacijama i izmjenama postojećih zakona. Usvojeni su važni strateški dokumenti, i analogno njima, definisani projekti koji su u različitim fazama implementacije. Stalno radimo na izgradnji elektronskih servisa, na što većoj zastupljenosti IT rješenja u svim sferama života i rada, kao i na promociji, odnosno afirmaciji društva znanja i približavanju savremenih tehnologija svim segmentima stanovništva – kaže ministar Lazović.

POBJEDA: Vlada će danas razmatrati plan za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva 2012-2016. Predviđena je realizacija 26 projekata . Koliko je to realno izvodljivo, s obzirom na stalne zahtjeve za štednju i trend smanjenja budžeta većini ministarstava?

LAZOVIĆ: Svi ciljevi zacrtani Strategijom razvoja informacionog društva do 2016. godine su realni i ostvarljivi. Upravo koncipirajući strategiju, imali smo u vidu sve ograničavajuće faktore. Međutim, sa druge strane, imali smo u vidu i imperativ vremena u kojem živimo, a to je da će razvoj našeg cjelokupnog društva biti znatno usporen, a u pojedinim segmentima i potpuno zaustavljen, ukoliko ne bude intenzivnog razvoja ICT sektora. Ulaganja u ICT su neophodna ukoliko se želi rast i razvoj na bilo kojem polju. Zato smatram da su projekti planirani strategijom i te kako važni, odnosno da će od njihove realizacije umnogome zavisiti intenzitet rasta mnogih drugih oblasti u našem društvu.

POBJEDA: Strategija je podijeljena na pet stubova. Našim čitaocima je najzanimljiviji segment koji se odnosi na primjenu informacionono – komunikacionih tehnologija u društvu. Predviđeni su programi razvoja e-obrazovanja, e-zdravstva, e-uključivanja. Kakve konkretne koristi građani mogu da očekuju od upotrebe tih servisa?

LAZOVIĆ: Potreba za što bržim, pravovremenim obrazovanjem, koje će istovremeno biti otvoreno i široko dostupno, jedna je od osnovnih karakteristika svremenog društva. Program za e-obrazovanje pomaže da se realizuje nacionalni cilj, a to je da edukovano stanovništvo ima benefite od modernog i pristupačnog obrazovnog sistema. Prednosti e-obrazovanja za građane su te što će se sve obrazovne ustanove kvalitetno opremiti informatičkom opremom, implementiraće se e-učenje, što donosi prednosti učenicima. Tako vrijeme i mjesto odvijanja nastave postaju irelevantni, smanjuju se troškovie učenja i omogućava direktan pristup informacijama i digitalnim sredstvima, a to dalje omogućava komunikaciju i saradnju između učenika i nastavnika.

Program e-zdravstva znatno doprinosi postizanju nacionalnog cilja za zdravo stanovništvo, uz pristup modernizovanom, uredno ažuriranom i integrisanom zdravstvenom sistemu. Aktivnosti će biti usmjerene na automatizaciju, a time i smanjenje troškova, svih administrativnih postupaka i procesa sistema zdravstvene zaštite; ka kvalitetnoj, sigurnoj i brzoj razmjeni informacija između svih učesnika zdravstvenog sistema, uz poštovanje prava građana na privatnost i bezbjednost podataka o njihovom zdravlju. Razvojem elektronskog zdravstvenog kartona prednost za građane je to što će imati sve na jednom mjestu (zdravstvenu knjižicu, dokumentaciju o bolesti, operacijama, dokumentaciju o ljekovima, izvještaje i slično.), što građanima ostvaruje uštedu novca i njihovog vremena, čuvanje nalaza i izvještaja bez papirne forme i slično. Takođe, razvojem portala e-zdravstva građanima bi se obezbjedile zdravstvene informacije i usluge, uključujući zakazivanje pregleda, onlajn apoteke i direktne kontakte sa lokalnim i internacionalnim institucijama, u cilju njihove zdravstvene edukacije.

Program e-uključivanja pomaže u realizaciji nacionalnih ciljeva društvene jednakosti i jednakih mogućnosti za sve stanovnike Crne Gore, bez obzira na starosnu grupu i geografsku razuđenost. Koristi za građane se ogledaju u tome što e-uključivanje podrazumijeva obezbjeđenje ICT pristupa članovima društva koji su tradicionalno bili zapostavljeni, kao i onima koji su geografski udaljeni od urbanih centara. Razviće se standardi i smjernice kako bi se osiguralo da su internet i elektronske usluge dostupne svim građanima, posebno obraćajući pažnju na pojedince koji žive u ruralnim oblastima i na lica sa posebnim potrebama.

POBJEDA: Planom je predviđeno stvaranje baze talenata, podsticanje kreativnosti i preduzetništva. Koliko primjena tehnoloških inovacija i razvoj vebekonomije mogu dugoročno doprinijeti crnogorskom privrednom rastu?

LAZOVIĆ: Sinonimi koje sve češće čujemo za društvo u kojem živimo su digitalna ekonomija, veb ekonomija i slični. Čest termin je i društvo znanja. Danas, govoriti o ekonomiji a ne govoriti o njenoj snažnoj sprezi sa modernim tehnologijama zapravo je besmisleno, jer rast upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u jednoj zemlji u direktnoj je vezi sa ekonomskim rastom te zemlje. Upotreba modernih tehnologija u svim sferama jednog društva predstavlja izazov za sve moderne zemlje, ali i šansu, naročito za male države.
Sa druge strane, znanje je osnovna pokretačka sila informacionog društva. Jedan od osnovnih postulata vremena u kojem živimo jeste da je znanje najveći resurs jedne zemlje. Bez njega, bez dobrih kadrovskih potencijala, obrazovanih ljudi, nijedno društvo ne može ići naprijed i razvijati se u skladu sa trendovima današnjice. Mislim da u Crnoj Gori imamo i te kako dobre potencijale u ovom dijelu. Upravo u tom smislu želimo izraditi bazu talentovanih ljudi, kako bi se sa njima uspostavila stalna i sistematska saradnja, kako bi imali dobru komunikaciju, i međusobno i sa drugim entitetima, a sve sa ciljem da kreativnost i preduzetništvo dođu do izražaja.

POBJEDA: Da li Vlada ima mehanizme da utiče na internet provajdere da ponude pristupačnije pakete za građane koji nijesu u mogućnosti da plaćaju sadašnje tarife?

LAZOVIĆ: Cijene telekomunikacionih usluga su u nadležnosti Agencije za elektronske usluge i poštansku djelatnost, ali Vlada stvara zakonski ambijent koji podstiče konkurentnost, a ona dovodi dovodi do formiranja cijena koje su pristupačne za sve građane. Porast broja internet korisnika, bilo preko fiksne ili mobilnih mreža, svjedoči da je internet postao dostupan većini crnogorskih građana, a primjenom univerzalnog servisa biće pristupačniji i u ruralnim područjima. Danas svi internet provajderi u Crnoj Gori nude posebne, jeftinije internet pakete za socijalno ugroženo stanovništvo, učenike, student, osobe sa invaliditetom, nevladine organizacije…Osim toga, u mnogim opštinama imamo lokacije na kojima se besplatno može koristiti wireless.

Takođe, svjesni smo da će u budućnosti pristup internetu postati i jedno od ljudskih prava, pa ćemo u skladu s tim i mi postupati i mijenjati pravila i regulativu kako bismo još više unaprijedili ovu oblast, dodatno podstakli konkurentnost i omogućili povoljan ambijent za investitore koji su zainteresovani da se ovim biznisom bave u Crnoj Gori.

Razgovarao: Mirsad Hadžalić