Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Intervju potpredsjednik Vlade Vujice Lazovića za Dnevne novine

Intervju potpredsjednik Vlade Vujice Lazovića za Dnevne novine
Datum objave: 09.01.2013 13:02 | Autor: Biro

Ispis Štampaj stranicu


Vicepremijer Vujica Lazović najavio da će razgovori sa italijanskom kompanijom A2A u vezi sa otvorenim pitanjima biti održani nakon praznika

Elektroprivreda Crne Gore je zatočenik lošeg poslovanja Kombinata aluminijuma i ne smije se dozvoliti da to bude nastavljeno, ocijenio je u razgovoru za Dnevne novine vicepremijer Vujica Lazović. On najavljuje da će nakon praznika biti održan sastanak sa predstavnicima italijanske kompanije A2A kako bi se razmotrila sva otvorena pitanja. Lazović najavljuje da će Vlada u ove godine posebno raditi na daljem suzbijanju sive ekonomije.

Potpredsjednik Vlade Vujica Lazović podsjeća da su sve aktivnosti koje se tiču aneksa ugovora između Vlade i A2A u vezi sa Elektroprivredom Crne Gore zaustavljene zbog pozicije KAP-a i ogromnog duga za struju.

"Vlada sprovodi intenzivne aktivnosti na dugoročnom rješavanju problema KAP-a i ovo pitanje je usko povezano sa pitanjem poslovanja EPCG i saradnjom sa našim partnerom. EPCG je trenutno zatočenik lošeg poslovanja KAP-a i ne smijemo dozvoliti da se to nastavi”, kazao je Lazović.

On je dodao da su prošle tri godine od zaključenja ugovora i da je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte uputio kompaniji A2A dopis u kojem je ukazano na neophodnost sagledavanja statusa implementacije ugovora i analize postignutih rezultata.

"U tom smislu dogovoreno je da se poslije novogodišnjih praznika održi sastanak sa ciljem razmatranja svih otvorenih pitanja i definisanja daljih aktivnosti, pa i samo pitanje aneksa", kazao je Lazović za Dnevne novine. Vlada Crne Gore i italijanska kompanja A2A potpisale su u septembru 2009. godine ugovor o kupoprodaji akcija i dokapitalizaciji Elektroprivrede Crne Gore. Ugovorom je deflnisana mogućnost da kompanija A2A, nakon ispunjenja zacrtanih indikatora do traženog nivoa, nakon pet godina dostavi Vladi ponudu za kupovinu nedostajućeg paketa akcija koji bi joj omogućio većinsko vlasništvo u EPCG. U periodu nakon potpisivanja ugovora nastao je niz događaja koji su mogli imati uticaja na realizaciju ugovora između Vlade i A2A i nakon pisanog obraćanja italijanskog partnera, u kom izražava spremnost da odustane od većinskog vlasništva u EPCG, u avgustu 2011, potpisan je memorandum koji je trebalo da bude osnova za pripremu aneksa ugovora.

Štednja

Govoreći o novim Vladinim mjerama štednje, koje podrazumijevaju i zamrzavanje penzija, Lazović navodi da je za penzionere obezbijeđeno da se izdvoji dodatnih milion eura za rješavanje stambenih potreba, kao i za izdatke po osnovu jednokratne socijalne pomoći najugroženijim penzionerima.

"Ono na čemu ćemo pararelno raditi u cilju sprovođenja održive fiskalne konsolidacije, što bi, uz stvaranje uslova za povećanje kapitalnih ulaganja, vodilo kreiranju stabilne osnove za dugoročno održiv privredni rast, jeste svakako intenziviranje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije. Zbog toga smo zadužili Ministarstvo finansija da pripremi predlog mjera za suzbijanje sive ekonomije za 2013. godinu, uključujući i mjere koj e su neophodne za jačanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta nadležnih institucija koje su zadužene za kontrolu i naplatu prihoda" kaže Lazović.

Siva ekonomija

On je ponovio da je opredjeljenje Vlade da kreira sistem koji će poskupiti poslovanje u neformalnom sektoru, a ohrabriti i pojeftiniti regularan biznis i na taj način najefikasnije suzbijati sivu ekonomiju.

"To je proces koji traje, deformacija sistema sa kojom se suočavaju sve zemlje, čak i one najuređe nije poput skandinavskih, gdje siva ekonomija čini oko sedam od sto BDP-a, ili pojedine zemlje EU, gdje siva ekonomija dostiže oko 30 procenata BDP-a. Zato je naša politika usmjerena na konkurentan poreski sistem, smanjenje barijera za biznis, ali i uspostavljanje efikasnog represivnog mehanizma za one koji ne poštuju pravila", saopštio je Lazović.

Pratićemo ima li isplate bonusa

Lazović je na pitanje kakav je stav u vezi sa tim što su pojedine kompanije (Luka Bar i Željeznička infrastruktura) isplatile pojedinim članovima menadžmenta bonuse, saopštio da se zaključci Vlade moraju poštovati.

“Vlada je uputila dopis kojim ih je podsjetila na zaključke i obavijestila ih da su dužni da izvrše povraćaj isplaćenih sredstava. I u narednom periodu svakako ćemo pratiti realizaciju zaključaka i zahtijevati da se maksimalno poštuju", poručio je Lazović.