Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Izjava potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vujice Lazovića

Izjava potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vujice Lazovića
Datum objave: 11.02.2011 16:55 | Autor: Biro

Ispis Štampaj stranicu


U cilju blagovremenog i istinitog informisanja javnosti, nemajući nikakvu namjeru da utičem na odluke nadležnih institucija, dužan sam saopštiti da je postupak valorizacije lokaliteta Valdanos u potpunosti sproveden u skladu sa zakonom i zaključcima odgovarajućih vladinih tijela i najboljom evropskom praksom.

Obraćam se crnogorskoj javnosti i tvrdim da je Tenderska komisija obezbijedila i osigurala ispunjenost svih traženih uslova, kvalitetnu i uspješnu realiazciju ovog projekta, koji je važan ne samo za Ulcinj već i za cijelu Crnu Goru .

Ipak, raduje me cinjenica da se MANS, kao više puta do sada, interesuje za rad Vlade i njenih radnh tijela. Svakako to poštujem, ali bih još više poštovao ako bi prije nego što nesto urade, barem letimično provjerili sve podatke, te ako bi svoje nastupe sistematski, a ne stihijski temeljili.

Da su se sitemski bavili ovim projektom mogli bi sagledati činjenicu da je procedura formalnog utvrđivanja ispravnosti ponude zatvorena početkom 2009.g , i da je kvalifikacionim uslovima traženo da Ponudjač, zaključno sa 2009.g, mora dokazati da je u najmanje tri poslovne, u posljednjih 5 kalendarskih godina, ostvario pozitivan finansijski rezultat. To znači da su se kao relevantne godine za utvrđivanje ispravnosti, uzimale one koje su prethodile 2009.g. Dakle, za Tendersku komisiju bitan period je bio od 2003. do 2009. godine, na osnovu kojeg se i utrvdjivala formalna ispravnost. Mada bi bilo lijepo, članovi tenderske komisije nijesu bili vidoviti i nijesu mogli, prije utvrdjivanja formalne ispravnosti, znati šta će se dešavati u godinama nakon te procedure.

Imajući u vidu značaj kredibiliteta kompanije za realizaciju ovog projekta, u okviru Ugovora postoje garancije za izvršenje poslova, kao i garancije za zakupninu, što je državi ključno važno prilikom zaključivanja Ugovora. Onog trenutka kada Vlada potpiše ugovor, sve aktivnosti biće pokrivene garancijama. Kao dokaz toga, Komisiji je dostavljena i kompletna finansijska konstrukcija projekta prije prihvatanja ugovora od strane Vlade.

Poznato je da je medjunarodni javni tender za izdavanje Valdanosa objavljen u decembru 2008. godine u dnevnim novinama „Vijesti“ i „Pobjeda“, kao i na internet stranici Agencije Crne Gore za privatizaciju privrede i strana ulaganja i dostavljen na više od 3000 adresa lica koja kapacitetom mogu biti investitori.

Nakon krajnjeg roka za dostavljanje ponuda, 15. aprila 2009. godine, Tenderska komisija, na sjednici koja je održana istog dana, otvorila je dostavljene ponude u prisustvu medija i predstavnika ponuđača.

Na postupak otvaranja nije bilo primjedbi, što je potvrdjeno i potpisivanjem izjave od strane predstavnika ponudjača.

Bez namjere da ponavljam sve što je već nekoliko puta rečeno, naglasiću samo neke činjenice koje su važne za cjelokupnu javnost.

Kompanija Cubus lux ispunila je sve uslove tražene tenderskom dokumentacijom, kao i kvalifikacione uslove iz grupe B, jer je kompanija potvrdila partnerstvo s jednom od najvećih kompanija u oblasti hotelijerstva, SOL MELIE- prve u Španiji i Latinskoj Americi, treće u Evropi i dvanestoj u svijetu.

Takođe, na osnovu detaljnih analiza dostavljene dokumentacije,kao i dijela koji se odnosi na finansijsku sposobnost kompanije ( dostavljen je i izvještaj revizora što se nije izričito tražio, ali ga je kompanija ipak dostavila i na taj način potvrdila svoju finansijsku sposobnosi i ispunjenost traženih uslova), komisija je konstatovala da kompanija Cubus lux ispunjava sve tenderom tražene uslove.