Manja slova Veća slova RSS

Pitajte potpredsjednika Vlade

>

Potpredsjednik Lazović: Digitalizacijom televizije ostvaren prihod od preko 50 miliona eura

Potpredsjednik Lazović: Digitalizacijom televizije ostvaren prihod od preko 50 miliona eura
Datum objave: 25.08.2016 14:37 | Autor: MIDT

Ispis Štampaj stranicu


Prihodima digitalne dividende se čuva stabilnost javnih finansija, kazao je u razgovoru za Portal Antena M potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku Vujica Lazović. Nedavno je završena procedura dodjele radio frekvencijskog spektra od čega će, istakao je Lazović, korist imati budžet. Budžet je, dodao je Lazović, napunjen sa 50.650.000 eura digitalizacijom televizije.

ANTENA M: Koji je značaj razvoja ICT sektora za Crnu Goru, i posebno elektronskih komunikacija?

-MIDT je prepoznalo značaj ICT-a za državni progres, ovoj oblasti posvetilo je veliku pažnju, i jasno definisalo viziju Crne Gore kao digitalng društva. Ambicija nam je da Crna Gora bude visoko razvijeno informaciono društvo u kojem će nivo primjene informacionih tehnologija biti na nivou zemalja članica EU. Naši ključni ciljevi su da imamo još napredniju informatičku infrastrukturu, niže cijene interneta, veću konkurenciju i investicije i široku zastupljenost savremenih tehnologija u obrazovnom i zdravstvenom sistemu.

Svjesni smo značaja razvoja i primjene ICT-a u pravcu razvoja tržišta telekomunikacija. Kao što je predstavljeno u Digitalnoj agendi za Evropu, rast broadband tržišta mora biti državni prioritet kod svih razvijenih tržišta, jer je široko priznat kao jedna od ključnih platformi za cjelokupni društveno-ekonomski razvoj. Crna Gora je isto tako prepoznala značaj ICT-a za sopstveni progres i ovoj oblasti posvetila je veliku pažnju, izdižući je na nivo prioriteta u svojim razvojnim planovima.

Podsticanje investicija za razvoj fiksnih i mobilnih komunikacionih mreža, kao i valorizacija telekomunikacione infrastrukture u državnom vlasništvu i davanje na korišćenje frekvencija tzv. "digitalna dividenda", glavni prioriteti su MIDT-a. Sada kada je njjihova realizacija završena, garantujemo da će sektor elektronskih komunikacija i dalje biti stub razvoja crnogorske ekonomije i značajan segment bruto domaćeg proizvoda (BDP). U proteklim godinama Crna Gora je imala značajan udio javnih ulaganja u istraživanja i inovacije (1,2 odsto BDP-a), jer razvoj širokopojasnih usluga danas znatno utiče na razvoj mnogih sektora privrede, ali i društva u cjelini, jer ako se podstiče razvoj širokopojasnog pristupa, ostvaruje se i rast BDP, produktivnost rada, zaposlenost, ali i poboljšava efikasnost rada javnog sektora.

Digitalna dividenda je posebna šansa za male zemlje na ovom stepenu razvoja, kao što je Crna Gora, da iskoriste prednosti velikog globalnog internet tržišta, koje ima oko tri milijarde korisnika.

ANTENA M: Nedavno je završena procedura dodjele radio frekvencijskog spektra, za koju je bila raspisana aukcija. Šta ona podrazumijeva i koje su joj prednosti?

-Radio-frekvencijski spektar je ograničeni nacionalni resurs čija valorizacija je u nadležnosti države. Uobičajena je praksa da se u slučaju kada postoji povećano interesovanje za korišćenje radio-frekvencija dodjela sprovodi u postupku javnog nadmetanja, a u Crnoj Gori se prvi put javno nadmetanje vršilo putem aukcije spektra. Takođe je uobičajena praksa da, kada se ovaj prirodni resurs daje na korišćenje na ekskluzivnoj osnovi za cijelu teritoriju Crne Gore, u cilju obavljanja privredne djelatnosti, korisnik je obavezan da plati naknadu za dodjelu prava njegovog korišćenja.

Dodjela radio frekvencijskog spektra, novom metodom aukcije predstavlja iskorak u razvoju tehnologija i u jačanju infrastrukture, predvidivosti poslovnog ambijenta, i najznačajnije državi Crnoj Gori omogućava prihode za budžet od jednokratne naknade za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.

ANTENA M: Koliki su prihodi ostvareni na osnovu rezultata aukcije spektra?

-Upotreba radio-frekvencijskog spektra sada je prisutna u svakodnevnom životu u raznim vidovima, kroz upotrebu mobilne telefonije, bežičnog pristupa internetu, pristup audio-vizuelnim medijskim uslugama. U cilju uvođenja novih i konkurentskih usluga raspoloživost digitalne dividende predstavlja jedan od vitalnih nacionalnih interesa Crne Gore u oblasti razvoja ICT što je vitalni interes države Crne Gore a Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije glavni nosilac.

Velika korist od cijelog postupka je znatna suma koju ce dobiti državni budžet, a koja ce biti korišćena u narednom periodu u interesu svih gradjana Crne Gore. Velika korist od toga je što će to unaprijediti razvoj interne i razvoj telekomunikacija i povećati investicije u oblast telekomunikacija, a postoji studija Svetske banke (SB) koja kaže da se za porast od 10 odsto pristupa internetu, kada pristup internetu se poveća za 10 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP) poraste oko 1,3 odsto.

Nakon završene aukcije spektra utvrđeni su konačni rezultati u pogledu ostvarenih iznosa jednokratnih naknada za dodjelu odobrenja, koje nakon završetka aukcije svaki pobjednik aukcije treba da uplati u budžet Crne Gore ( u roku od 15 dana) i osvojenih frekvencijskih resursa.

Crna Gora je digitalizacijom televizije, odnosno gašenjem analognog signala, ostvarila korist na više nivoa, a budžet, po tom osnovu, prihodovao 50.650.000,00€.
Veoma značajno je napomenuti da su ostvareni prihodi iznad prosjeka, iz razloga što frekvencije nisu prodate po početno utvrđenom iznosu, jer bi u tom slučaju prihodi bili manji i iznosili 40.030.000. A ovim je još jednom potvrđena dobra pozicija i stanje na tržištu elektronskih komunikacija.

ANTENA M: Da li ovakav postupak dodjele spektra omogućava bolju poziciju na tržištu javnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga i koji su bili primarni ciljevi prilikom donošenja odluke o pokretanju ovakvog postupka?


-Uzimajući u obzir karakteristike i trenutno stanje na tržištu javnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga, ovim postupkom dodjele spektra za mobilne mreže, želimo da očuvamo i unaprijedimo konkurenciju na tržištu i otvorimo mogućnost i za ulazak novog mobilnog operatora. Osim toga, naš cilj je i kreiranje uslova za dalji nesmetan razvoj mobilnih elektronskih komunikacionih mreža i usluga i unapređenje ukupnog ICT ambijenta za naše građane i privredu.

ANTENA M: Pomenuli ste da će se dodjela radio frekvencijskog spektra pozitivno odraziti i na pružanje usluga krajnjim korisnicima, odnosno građanima Crne Gore?


-Naša obaveza, kao ljudi koji hoće da žive u digitalnom dobu je da omogućimo dostupan širokopojasni internet, koji će građani koristiti i u poslovanju ali u obavljanju svakodnevnih obaveza i aktivnosti. Internet je postao svakodnevna potreba bez obzira na pol, starosnu strukturu stanovništva, mjesto gdje žive ili stepen obrazovanja. Posebnu pažnju u tom dijelu posvetićemo poboljšanju pokrivenosti ruralnih područja, s obzirom da je ravnomjeran razvoj Crne Gore više nego neophodan, a uključivanje i učešće manje razvijenih i nerazvijenih područja u razvoju informacionog društva, na način da se domaćinstvima omogući korišćenje usluga, može doprinijeti i ekonomskom razvoju i povećanju privredne aktivnosti. Dakle, ova dodjela spektra za naše građane je iskorak ka povećanju dostupnosti i boljeg kvaliteta mobilnih elektronskih komunikacionih usluga i snižavanju cijena interneta. Pored toga, korist će se osjetiti sa aspekta kvalitetnije televizijske slike i rezolucije, ali i korišćenja nekih multimedijalnih sadržaja, dok će operatori koji su obezbijedili digitalnu dividendu sa novom tehnologijom lakše i uspješnije prevazilaziti ograničenja u prenosu signala.

ANTENA M: Da li su svi operateri u Crnoj Gori učestvovali u aukciji i koje su mogućnosti za njih otvorene?


-Svi operateri su obezbijedili potrebne radio-frekvencijske resurse za nastavak poslovanja i pružanja usluga za korisnike i za sljededih 15 godina, dok su spektar digitalne dividende, koji je postao slobodan nakon prestanka emitovanja analogne televizije osvojili operatori Crnogorski Telekom i Mtel.
Spektar u opsegu 800 MHz, kao i resursi koje su ova dva operatora osvojili u opsegu 2,6 GHz će im omogućiti dalji razvoj i veće mogućnosti korišćenja savremenih, modernih servisa po najvećim brzinama prenosa.

Za operatere, ova aukcija znači benefit u smislu obezbjeđivanja uslova za stabilan i održiv biznis, a dodjela odobrenja očekuje se u najskorije vrijeme, kada će se značajni opsezi frekvencija koristiti za dalji razvoj mobilnih servisa i ubrzani razvoj mobilnog širokopojasnog pristupa internetu.

Link ka originalnom članku: http://antenam.net/index.php/ekonomija/item/7170-lazovic-digitalizacija-slila-u-budzet-preko-50-miliona-eura

Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije